WOREK SYNTETYCZNY CENTRALNY, PROFI 20

WOREK SYNTETYCZNY CENTRALNY, PROFI 20

SPECYFIKACJA

Waga w kg
Waga w kg:
0,07kg
ZASTOSOWANIE:
PROFI P38.1 ZESTAW
P38.20 ZESTAW
P40 ZESTAW
P40.1ZESTAW
P43ZESTAW
P44 ZESTAW
P44.1

12.00 

Opis

WOREK SYNTETYCZNY CENTRALNY, PROFI 20

SPECYFIKACJA

Waga w kg
Waga w kg:
0,07kg
ZASTOSOWANIE:
PROFI P38.1 ZESTAW
P38.20 ZESTAW
P40 ZESTAW
P40.1ZESTAW
P43ZESTAW
P44 ZESTAW
P44.1

Informacje dodatkowe

Marka